Distanshealing i grupp

Varje onsdag finns det två tillfällen att vara med och jobba med dina energier via distanshealing i grupp: De 12 strålarna/The 12 Rays of Light och The Mahatma Energy. Det här ger en bra möjlighet att få in ditt andliga arbete i vardagen.

Distanshealing-grupperna är arbete byggt på rena strukturer. De ger tillfälle att arbeta med renande av de lägre nivåerna för att först nå kontakten med vår själsnärvaro, och sedan på senare stadier fortsätta arbetet för att manifestera denna i fysisk form i vårt mänskliga liv och våra mänskliga strukturer.

Det är de allomfattande teknikerna av att först rena smärta eller ego av den här inkarnationen, och sedan genom alla inkarnationer genom all jordisk tid av vår själsenergi, så att vårt energiutrymme frigörs från de lägre vibrationer som hindrar oss från att göra dessa kopplingar.

Sedan, som ett andra steg, kommer de högre energistrukturerna att byggas från våra mänskliga nivåer. Först till vårt högre jag, och sedan till vår själsnivå eller kausalkropp, genom vårt hjärtchakra och vårt rena centra av sanning - det tredje ögat. Detta är processen av det här arbetet, och över tid och med vår närvaro i det kommer det att utföras enligt den här inkarnationens nivå av medvetande och rena syfte, eller genom själens väg i den sanna uppgiften för den här tiden.

Allt detta utförs över tid i de här sessionerna: renandet av ego eller smärta som ett första viktigt steg, och sedan som en effekt, byggandet av de rena strukturerna av högre och av rena kopplingar till den snart manifesterade högsta nivån av varande i den här inkarnationen.

En annan viktig aspekt angående ljusarbetet i distanshealing-grupperna är byggandet av jordens ljusnät. Det här är ett resultat av gruppens rena ljusstrukturer som bildas när vi kommer samman i vårt arbete och i vår rena intention - vi bygger tillsammans jordens ljusnät genom oss, genom vårt arbete och genom gruppen. Vi skapar en slags ringar-på-vattnet-effekt av ljusnärvaro genom det ljusnät som byggs mellan oss och som mångdubblar sig själv genom varje deltagare. Så var och en som är med hjälper till att hålla mer och mer ljus. Och var och en som är med hjälper jorden i dess - vår - utveckling mot nya och högre nivåer av Ljus och Kärlek. Det här är kärnan av jordens och universums strukturer, och det är också ett av de rena syftena med distanshealing-grupperna.

Ett bra sätt att arbeta med dessa grupphealing-sessioner är att vara medveten i din närvaro under arbetet och att vara med och vara hängiven din själsutveckling över längre tid.

Längst ner på sidan kan du läsa om hur sessionen går till, hur du förbereder dig inför din grupphealing och annat som är bra att tänka på.


De 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

Onsdagar 20.00-20.50

120:-/tillfälle

eller vid bokning och betalning för hela månaden 100:-/tillfälle


De 12 Strålarna är de aspekter av ljus som är möjliga att nå från jorden.

De jordiska nivåerna är detta: de är de 7 Strålarna som håller all utveckling, energier och utbildning inom jordens utrymme, och energi-tillhörigheten av alla varelser inom detta utrymme. De är också vägen av utveckling och utbildning som alla varelser går igenom. De håller allt inom jordens nivåer och all utveckling inom jordens nivåer, därför är arbetet med de 7 Strålarna så viktigt - de är de obligatoriska områdena av kunskap och utveckling för alla själar och varelser på vägen av utveckling inom jordens skola.

De högre Strålarna ovanför de 7 Strålarna, i det här fallet Strålar 8-12, är inte obligatoriska. De är inte nödvändiga vad gäller en människas utveckling in i själsligt varande eller fullföljande - uppstigning - av de jordiska nivåerna. Men de är starkt välgörande i sin närvaro, och genom att göra dessa kopplingar ger deras rena kvaliteter från nivåerna precis ovanför jorden också oss möjlighet att bli mer, eller att nå dessa högre nivåer på våra inre plan, medan vi fortfarande är på jordens plan. 

De är de rena nivåerna av ljus precis bortom jorden, och när vi gör detta arbete så är det också det som förstärks - våra kopplingar till de rena ljusnivåerna precis bortom jorden, och dessa kopplingar ger ett nytt flöde av ljus som ger stark utveckling av nivåerna under.

Uppbyggnaden ser ut såhär: vi ger genom detta arbete en ren möjlighet att nå din själs väg och närvaro på den högsta nivån av de jordiska nivåerna. Genom att medverka så kommer själskontakten att göras, vägen kommer att bli synlig, de sanna strukturerna kommer att förstås, för detta är det som ryms i stegen av varje Stråle.

Strålarna är vår gudomliga utveckling, så att arbeta med dem ger oss därför det - gudomlig utveckling. Det är arbetet av jordiska nivåer in i själsligt varande genom vår väg av ljus och sanning.


The Mahatma Energy

Onsdagar 21.00-21.50

120:-/tillfälle

eller vid bokning och betalning för hela månaden 100:-/tillfälle


The Mahatma Energy är en ren energi som enbart fokuserar på att föra varelser och evolution in i sitt nästa rena steg av utveckling. Det här är dess enda syfte och allt arbete håller alltid dessa steg: att tillhandahålla den fullständigt rena kopplingen till varelsens eller människans egen själs- eller gudsnärvaro, och inom denna rena kontakt öppnar sig då nästa steg i deras gudomliga plan. Detta betyder att i varje kontakt med denna energi så når varelsen eller människan sin nästa nivå av medvetande, och genom detta så uppdagar sig den rena planen. Sedan, med nästa kontakt så öppnar sig återigen ett nästa steg, och så vidare. Så med varje ren kontakt inom de rena nivåerna av det här arbetet accelereras varelsens utveckling till den högsta möjliga nivån som kan nås i den här tiden eller närvaron. Detta betyder också att människor som håller en ren vilja av att utföra rent arbete av ljus inte har några hinder mot att nå den högsta nivån av varande i deras medvetandesteg eller nivå.

Arbetet med The Mahatma Energy är rent arbete av vägen mot varandet av själen. Det förstärker människans närvaro och energiutrymme snabbt till den högsta nivån av medvetande tillgängligt vid den här tidpunkten, och enligt deras nivå och specifika syfte i den här inkarnationen. Med andra ord; varje kontakt eller tid inom detta rena arbete för människan in i själskontakt och kontinuerligt in i nästa nivå av detta tills jordens väg är fullbordad. Detta är detta arbetes uppbyggnad och syfte.


Hur anmäler jag mig och betalar?


Priser

Alla sessioner är 50 min och kostar 120:-/session

eller

Boka alla sessioner med grupphealing av en grupp under hela månaden (bokas och betalas per kalendermånad)

100:-session

För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil.

Anmälan

Anmäl dig via mejl eller sms på 0733-930278 alt i ett meddelande på Instagram.
Du är också välkommen att anmäla dig här
Det jag behöver inför sessionen är ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. 

Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30 samma dag.


Hur går behandlingen till?


Grupp-sessionerna är distansbehandlingar. Det betyder att vi genomför behandlingarna på olika platser - jag är där jag är och du som klient är där du är, hemma hos dig eller någon annanstans där kan du kan vara i lugn or ro och stillhet. Du får samma effekt av en distansbehandling som vid en vanlig behandling.

Jag arbetar med energibehandling på alla i gruppen under den utsatta tiden för respektive grupp, men vi har ingen fysisk kontakt med varandra via telefon eller på något annat sätt. Det här är en avancerad nivå och arbetet och kontakten sker helt via energi och intention. Alla är välkomna att vara med, oavsett tidigare vana eller erfarenhet. Många känner av energierna när vi arbetar, men inte alla. Arbetet har samma effekt oavsett. Läs nedan om hur du kan förbereda dig inför sessionen, och hur du bäst tar emot din behandling.

Du är varmt välkommen att höra av dig efter grupphealingen med frågor angående energiarbetet, din process eller om du vill dela med dig av det du upplever.


Förberedelser inför grupphealing


Innan sessionen börjar är det bra att meditera eller fokusera några minuter för att samla, stilla och förbereda dig och ditt utrymme.  Jag börjar med förberedelser inför gruppen ca 5-10 min innan utsatt tid, så gör gärna det du också. 

Stilla dig i tystnad och sätt din intention på att ta emot själsarbete i rent ljus.

Läs gärna Själens Mantra, kanaliserad av Uppstigne Mästaren Djwahl Khul genom A.A Bailey:

Jag är Själen

Jag är det Gudomliga Ljuset

Jag är Kärlek

Jag är Vilja

Jag är bestämd avsikt

Jag är Monaden

Jag är det Gudomliga Ljuset

Jag är Kärlek

Jag är Vilja

Jag är bestämd avsikt


Själens Mantra gavs till oss av Uppstigne Mästaren Djwahl Khul genom Alice A. Bailey och aktiverar Själen och Själsstjärnan inför energiarbetet. Du läser detta tre gånger och när du läser så fokuserar du på Själsstjärnan, som är det chakra som förbinder dig bl.a med ditt Högre Jag och din själsnärvaro. Det sitter ca 15 cm ovanför ditt huvud och du kan se det som en sfär av vitt ljus. Orden "Bestämd Avsikt" kan vara lite svåra att förstå, men refererar till den förutbestämda plan och perfekta form som finns för Själen och din existens genom evigheten.

Under själva healing-sessionen är det bästa att vara i stillhet, dvs att sitta eller ligga i lugn och ro. Det viktigaste är att du är i ett mottagande tillstånd, dvs att du inte är aktiv i andra aktiviteter eller behandlingsformer. Det andliga arbetet styrs av den fria viljan och den egna intentionen. Om den saknas eller om du saknar fokus på arbetet, så kommer inte mottagandet - som styrs av dig som klient, dig som mottagare - bli fokuserat heller och då inte heller resultatet. Om du väljer att inte vara närvarande, eller om du väljer att göra andra aktiviteter samtidigt under din session så kommer du inte att tillgodogöra dig lika mycket av arbetet. Din själsliga utveckling styrs av ditt fokus och din inre riktning - ju starkare riktning desto starkare och snabbare resultat. Du och jag möts i det här arbetet, det är grunden, var därför helst i stillhet och med din intention på det själsarbete som ska utföras.

Du kan också välja att använda det rena utrymmet som skapas under gruppsessionerna - efter du gjort din förberedelse, satt din intention om att ta emot arbetet och läst Själens Mantra - till att ställa frågor till din själ och hitta lösningar på problem, till andliga studier som t.ex att läsa kanaliseringar och Akashic Readings du gjort, eller andra rena studier som t.ex A.A Bailey. Om du fått meditations- eller reningstekniker, eller mantran under dina enskilda sessioner kan du även arbeta med dem här. Detta är även ett bra tillfälle för t.ex kreativt arbete som också är själsnärvaro. Tiden för distanshealing-grupperna är en fantastisk möjlighet, så ta gärna vara på de här stunderna då du hålls i själskontakt och rena nivåer.

Efter sessionen kan du ligga eller sitta kvar så länge som du känner att det jobbar. Tacka gärna för det du tagit emot, det är alltid viktigt.