Esoteriskt arbete och utbildning

Själsligt arbete utifrån den egna nivån av medvetande samt den här inkarnationens högre uppgift och arbete

Själsligt Arbete och Utbildning inom den Esoteriska Traditionen

för Lärjungaskap i Den Nya Tidsåldern

Diplomerad Esoterisk utbildning och själsligt arbete vid fullföljande av arbetsplanen

Energiarbete - Healing - Kanalisering

The Mahatma Energy

och

De 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

2h SEK 1350 per session

Enskild energibehandling/healing på distans med The Mahatma Energy samt alla de 12 Strålarna, inklusive skriftlig kanalisering och samtal över telefon. All kanalisering/reading är på engelska.

2 timmars behandling per session varav 1 timme energibehandling/healing och skriftlig kanalisering/reading på distans, samt 1 timmes genomgång över telefon efter behandlingen. Readingen får du till din mejl efter sessionen.

Sessionerna bildar en diplomerad högre utbildning av det egna jaget inför integrerandet och manifesterandet av själen i det fysiska. I varje session utförs renande av de lägre kropparna genom energiarbete med The Mahatma Energy och de 12 Strålarna - The 12 Rays of Light - samt skriftlig kanalisering om den nuvarande positionen och/eller den uppgift du har, och/eller kunskapsnyckeln som för dig framåt. Vi arbetar även med ett avsnitt av de esotersika termerna och strukturerna per gång (se nedan) och du får även meditationstekniker för ditt eget arbete. När samtliga kapitel och tekniker är genomgångna ges ett certifikat eller diplom på din utbildning. Den ungefärliga studietiden med en session per månad är ca 2-4 år, beroende på din egen studietakt och nivå.

I samtalet går vi igenom informationen i kanaliseringen och du har möjlighet att få förklaringar och att ställa frågor. Uppgifter och tekniker för eget arbete läggs till bit för bit i arbetsprocessen och bildar tillsammans de steg du behöver för att komma vidare och fullfölja din medvetandenivå.

Accelererande av ljusnivå sker automatiskt med arbetets gång tills fullföljandet är möjligt. Alla steg i den mänskliga processen ryms i detta arbete. Fullföljandet nås i den inkarnation det är planerat, inte tidigare, och varje nivå håller sitt rena syfte. Detta syfte synliggörs i arbetet, och steg och arbetstekniker delas efterhand. Både själen och fullföljandet håller rena nivåer av varande endast tillgängligt efter fullföljt arbete. Detta är det arbetet.

I sessionerna får du kunskap om esoteriska termer och begrepp som är grundläggande för själens arbete och utveckling. Du får också förståelse och kunskap om jordens och människans struktur och utveckling.

Exempel på områden som kommer att gås igenom över tid under arbetets gång:

Det högre och det lägre jaget - själen - att förstå själens uttryck och närvaro - de lägre och de högre energikropparna - hjärtcentrats utveckling och roll - Kristusmedvetandet eller den universella kärleken - ego och dess uttryck - nivåerna av medvetande, dess ordning, struktur och syfte - kunskap om den egna processen och den egna nivån av medvetande - tekniker för renandet av de lägre kropparna - tekniker för byggandet av de högre och de rena strukturerna - kausalkroppen, dess roll, betydelse, kontakt och integrerande - tredje ögat, dess roll samt integrerande av tredje ögat som en ren kontaktpunkt för högre information - fullföljandet av inkarnationens syfte - de tre krafterna i den gudomliga strukturen - De 12 Strålarnas struktur, egenskaper och syfte i all utveckling och varande - uppstigningsprocessen eller ascension


Information om bokning och betalning hittar du här på sidan för FAQ

Boka din session här