Om Mig & Mitt Arbete

Jag är en ren kanal av det Esoteriska arbetet och informationen. Jag arbetar enbart mot klarheten och kontakten med den egna själsnärvaron i varje klient. Mitt arbete är enbart fokuserat på detta.

Genom all tid har syftet med mitt arbete varit att klargöra jordens och människans universella strukturer, och den väg av utveckling vi alla går genom jordens nivåer, till en ren linje av information av Alltets strukturer, gjord synbar och möjlig att förstå. Mitt arbete skapar en karta av denna struktur eller väg, som är lättförståelig. Genom att få förståelse för vilka vi verkligen är, vad jorden verkligen är, och vad själsutveckling verkligen är, når vi också vår egen rena koppling till vår själs plan - den Gudomliga Planen - och vi kan då gå den med öppna ögon. Det är det som kallas själskontakt och själsmedvetande. Så småningom når vi förkroppsligandet av själen genom denna väg, och det är också det mål som vi alla strävar efter. I själskontakten når vi det utrymme som finns i oss alla, som håller det som kallas sanning, eller vårt eget utrymme som håller strukturer av ljus eller universell kunskap. Där finns ren förståelse för det syfte, de kopplingar och själs-relationer, och vår själs uppgift, som vi bär genom all tid.

Det är detta som nås genom detta arbete, förr eller senare. Detta är målet genom all tid - att nå, utveckla kontakt med och sedan bli det vi egentligen är: vår själ eller gudsnärvaro - vår rena kärna av universell närvaro. Mitt arbete ger den information och de tekniker där detta händer. Och min uppgift är att klargöra den här informationen och arbetsteknikerna på ett sätt som är lätt att förstå och ta till sig. 

I det här skedet är jag bara fokuserad på en sak: att erbjuda en ren sammanställning av hela den väg som människan går på jorden så att du också kan se och förstå din väg, och din tid och utveckling här. När du ser detta så kommer du att nå själskontakt och själsmedvetande, genom den klarhet du når genom informationen. Så min uppgift är att se, sammanställa och sedan dela den rena ordningen av människans hela utveckling, under vår tid på jorden. Då kommer du också att se detta och förstå vem du är, vad som är ditt syfte och var du befinner dig på din väg. När du ser detta, så når du också själsnärvaro och ljuset kommer då att fortsätta sitt flöde och utveckling genom dig.

Ana Melkizedek