Om mig & mitt arbete

Jag är en ren kanal för det Esoteriska arbetet och kunskapen. Jag fokuserar endast på att varje klient ska uppnå klarhet och själskontakt - mitt arbete riktar sig bara mot det.

Syftet med mitt arbete är, och har varit genom all tid, att få en klar bild av jordens och människans utveckling - den utvecklingsväg vi alla går eller arbetar oss igenom - och att ge en tydlig och lättförståelig bild av denna, genom att ge en större linje av information av Alltets struktur. Mitt arbete skapar en karta över denna struktur, eller väg som alla följer, som är enkel och tydlig att förstå. Genom att uppnå förståelsen om vilka vi är, vad jorden är, och vad själsutveckling är, enligt den universella sanningen, når vi vår själs rena väg - den Gudomliga Planen för varje själ - och vi kan då gå den medvetet och med öppna ögon. Det är det som kallas själskontakt och själsmedvetande. Så småningom når vi förkroppsligandet av själen genom den här vägen eller arbetet, och det är också målet för alla. Genom att nå själskontakt når vi det utrymme av sanning eller universella ljusstrukturer, kunskap, som finns i oss alla. Där finns också ren förståelse av sanning, syfte, relationer på själsnivå och om den högre uppgift som vi alla bär genom tiden.

Detta är vad vi uppnår med det här arbetet, förr eller senare. Det är vårt högre mål genom all tid - att nå, förankra och bli det vi egentligen är: vår själ eller gudsnärvaro, vår innersta kärna av universums rena närvaro eller ljus. Mitt arbete tillhandahåller de informationsstrukturer där detta sker. Min uppgift är att uttyda de här strukturerna och linjerna av information, och att kunna ge en helhetsbild av dem i information och arbetstekniker som är lätt att ta till sig. Mitt arbete är bara detta, och min roll i alltets utveckling är att se och sätta samman helhetsbilden av människans och jordens rena utvecklingsprocess, och att arbeta fram en tydlig ordning av den så att ni också kan se och förstå den. 

Just nu har jag ett enda fokus: att tillhandahålla en ren och tydlig struktur av människans hela väg genom jordens plan, så att du ska kunna förstå hela utvecklingslinjen av din tid här. När du förstår detta så når du också själskontakt och själsmedvetande genom den klarhet som du då håller i den mentala kroppen Denna klarhet kommer som ett resultat av förståelsen av den här informationen. Så min uppgift är att se, strukturera och sätta samman den rena linjen av människans utveckling genom jordens nivåer, så att du också kan se detta och förstå var du står genom detta rena perspektiv. Syftet med detta är att när du förstår det så når du själskontakt och med detta följer ljuset, som då evigt expanderar och lever vidare genom dig och ditt då rena varande genom evigheten.

Erica Segerblom Yerlikaya