Akashic Reading

Akashakrönikan - The Akashic Records - är ett utrymme av fullständigt ren information vad gäller allt i vårt universum - genom all tid, genom det som har varit, i nuet och i framtiden, och vad gäller allt som existerar i universums utrymme.

Syftet med Akashic Reading är att få fullständigt ren information angående alltings uppbyggnad, och att förstå syftet med det vi ser, känner och upplever. Genom detta så når vi det som kallas klarhet angående just det området, och då håller vi också det området i klarhet, dvs i ett fullständigt rent förhållningssätt av ljus och kärlek. Det är ett fantastiskt verktyg att använda i allt slags arbete av renande, i och med att klarheten, eller renandet, nås omedelbart vid kontakten med Akasha genom varje fråga eller kanalisering.

Alla själar har sitt eget utrymme inom Akashakrönikan. Detta utrymme innehåller vår rena information angående vår personliga och eviga utveckling genom all tid, och enligt de val som gjorts av varje själ. Under en Akashic Reading kanaliserar jag ditt utrymme i Akashakrönikan. Din gudomliga plan för din själ och dina personliga val blir synliga, och även de rena strukturer, orsaker, effekter och syften vad gäller varje område eller fråga.

En Akashic Reading brukar vara läkande i förståelsen som informationen ger. Den ger oss vägledning framåt, tekniker och nycklar till lösningar, men varje kontakt med Akasha höjer också dig som mottagare till rena nivåer energimässigt och i medvetande, då både sessionen och texten jobbar som en portal av djupt helande och ljus. Det är ett fantastiskt verktyg  att använda för att ta dig framåt i ditt själsliga arbete och för att ge dig större förståelse, insikt, kunskap och ta dig till rena nivåer av medvetande.

Information angående bokning, betalning etc för all Akashic Reading

Alla läsningar i Akashakrönikan görs skriftligt. Du får din reading till din mejl när arbetet är klart enligt den väntelista jag har på bokade läsningar, och oftast på ett bestämt datum inom 1-2 veckor.

Betalning görs via mejlfaktura som faktureras när du bokar din läsning. Alla bokningar av Akasha-läsningar är bindande.

Alla läsningar/readings är på engelska.

För samtal/genomgång av din läsning så finns Coaching Session, som är en samtals-session där vi går igenom texten så att du får förståelse för informationen och kan fråga frågor. Den här sessionen innehåller ingen ny kanalisering utan är till för att stötta processen i den läsning som du gjort. 

Alla nya klienter är välkomna att boka en första 15 minuters konsultation över telefon utan kostnad. Då kan du ta reda på mer om arbetet, mig och vi ser vad som är ett bra steg framåt just för dig. 

Varmt välkommen att kontakta mig för bokning.

Läs mer om respektive session nedan

Boka din session HÄR


Akashic Reading of Your Soul's Origin and Contract

Skriftligt Kanaliserad Läsning  
Akashakrönikan

6h SEK 4050


Skriftlig läsning/reading, cirka 24-26 sidor kanaliserad text från Akashakrönikan, varav 15 sidor introduktionskurs och 9-12 sidor personlig kanalisering. Arbetstid 6 timmar

Läsningen skickas till din mejl. Genomgång/samtal över telefon ingår inte utan bokas separat - se coaching session nedan. Den kanaliserade texten/informationen är på engelska.

Den här läsningen ur Akashakrönikan handlar om din själs sanna ursprung och syfte i det här livet. Vi fokuserar specifikt på dina kopplingar till själsgrupper, ditt själskontrakt, ditt Själsnamn och den ljuskvalitet din själ håller genom all evig tid.

Vi kommer att titta på ditt nästa rena steg, ditt själssteg enligt din själs plan - vad som leder dig till din högsta nivå i det här nuet. Du kommer att börja förstå vad som ligger i ditt själskontrakt - det som måste uppnås i det här livet - och du kommer också att visas hur din nuvarande situation och nivå är sammankopplad till din själs plan.

Den här readingen ger dig klarhet angående ditt nästa rena steg och hur du når din själs syfte utifrån var du står just nu. Vi kommer även att titta på din nuvarande själskontakt och hur du når den i den här tiden och situationen som du befinner dig i. Detta tar dig in i din högsta nivå, eller din högsta tidslinje, och det är också syftet med den här läsningen: att sammankoppla varje person med deras högsta kontakt i det här nuet - din högsta möjliga upplevelse och erfarenhet nu, vilket betyder din högsta möjliga nivå av klarhet, som är detsamma som glädje, kärlek, förståelse och själsnärvaro.

Syftet med den här readingen är att nå ditt högsta val, nivå, upplevelse, erfarenhet och livssituation nu - din högsta tidslinje. Detta finns alltid som en möjlighet oavsett var vi står och i det här arbetet får du reda på hur.

Akashic Reading of Your Soul's Origin and Contract är på totalt ca 24-26 sidor och kommer skriftligt till din mejl. Informationen är uppdelad på en 15 sidor introduktionskurs inom följande ämnen: Soul Origin, Light Quotation, Light levels, Soul Connections and Soul Contracts samt Soul Presence and the Choice of the Highest Timeline, och ca 9-12 sidor som är din personliga Akashic Reading  där vi tittar på följande områden:

Din själs ursprung - vem du är i din själskontakt och din själsnärvaro, din själs ursprung och tillhörighet enligt Universums ljusstrukturer

Ditt Själsnamn

Din tillhörighet angående ljusnivå och vad som ska uppnås angående detta i det här livet

Din själs kopplingar till själsgrupper och projekt

Det som ska uppnås i det här livet enligt ditt själskontrakt

Hur din nuvarande situation är sammankopplad till ditt själskontrakt

Hur du kan komma i själskontakt och själsnärvaro nu

Din själs nästa steg - vad detta steg är och hur du når din högsta tidslinje nu - hur du når din högsta nivå av glädje, välmående, ren förståelse och själsnärvaro nu

Tillsammans ger dessa två delar dig förståelse för jordens och universums uppbyggnad, kunskap om grundläggande termer, processer och begrepp, och om just din plats och roll i denna struktur samt förståelse för hur du skapar själskontakt och själsnarvaro där du befinner dig nu. Du får även infomration om vad som finns i ditt själskontrakt för det här livet och vad du ska utföra enligt det.

Det finns alltid mer information att nå inom alla områden och frågor genom Akashakrönikan. Nivåerna av information är oändliga, så i varje område kan vi alltid gå djupare, nå mer information och mer fokuserat arbete genom ytterligare läsningar inom specifika frågor. I den här readingen får du en klar överblick av de ämnen som nämnts.

Observera att texten från Akashakrönikan kanaliseras på engelska.


The Soul Contract Reading

Skriftligt Kanaliserad Läsning
Akashakrönikan

2h SEK 1350


Skriftlig läsning/reading, cirka 3-4 sidor kanaliserad text från Akashakrönikan. Arbetstid 2 timmar.

Läsningen skickas skriftligt till din mejl. Genomgång/samtal över telefon ingår inte utan bokas separat - se coaching session nedan

The Soul Contract Reading är en läsning ur Akashakrönikan specifikt fokuserad på ditt själskontrakt i det här livet. Den ger dig tydlig information över det just du ska nå och åstadkomma i den här inkarnationen enligt ditt kontrakt, din själs plan. Vi tittar både på de uppgifter du har på dina energiplan - vad du ska åstadkomma energimässigt t.ex angående ljuskvot, ljusnivåer eller specifik utveckling medvetandemässigt, och även det du ska åstadkomma rent fysiskt i ditt fysiska liv.

Den här läsningen är som en karta över det du ska åstadkomma i ditt liv enligt ditt kontrakt. Att få kunskap om vad vi ska uppnå i livet ger en stark känsla av mening, syfte och riktning, både inom oss och i våra fysiska liv. Du ser tydligt vilka specifika kriterier som finns för just dig i din själsplan. Detta ger också en bild av vad du är helt fri att välja själv, och ger dig svar på många av de frågor vi alla bär om vart vi är på väg.

Det finns alltid mer information att nå inom alla områden och frågor genom Akashakrönikan. Nivåerna av information är oändliga, så i varje område kan vi alltid gå djupare, nå mer information och mer fokuserat arbete genom ytterligare läsningar inom specifika frågor. I den här readingen får du en klar överblick av de ämnen som nämnts.

Observera att texten från Akashakrönikan kanaliseras på engelska.


The Soul Step Reading

Skriftligt Kanaliserad Läsning
Akashakrönikan

2h SEK 1350


Skriftlig läsning/reading, cirka 3-4 sidor kanaliserad text från Akashakrönikan. Arbetstid 2 timmar.

Läsningen skickas skriftligt till din mejl. Genomgång/samtal över telefon ingår inte utan bokas separat - se coaching session nedan

I The Soul Step Reading tittar vi på ditt nästa rena eller högsta steg, enligt din själsplan och enligt ditt Själskontrakt. Du får information angående vad du behöver se, åstadkomma eller nå för att komma in i din nästa, högsta nivå. Detta ger dig kunskap om hur du når dina mest positiva möjligheter, sett utifrån där du står just nu.

Du får också kunskap om hur du går in i din högsta Tidslinje och hur du når själskontakt och din själs närvaro i ditt liv där du är nu. Detta är samma sak som att nå din högsta upplevelse av glädje, kärlek, balans, välmående, känsla av mening och syfte, och din högsta förmåga av ren förståelse.

Den här läsningen är ren vägledning för att du ska kunna se och förstå din högsta, mest positiva väg i livet, och hur du tar dina högsta steg i varje ögonblick. The Soul Step Reading är en läsning som kan göras många gånger, inför varje nytt steg eller nivå där du vill ha vägledning om din högsta väg framåt.

Det finns alltid mer information att nå inom alla områden och frågor genom Akashakrönikan. Nivåerna av information är oändliga, så i varje område kan vi alltid gå djupare, nå mer information och mer fokuserat arbete genom ytterligare läsningar inom specifika frågor. 

Observera att texten från Akashakrönikan kanaliseras på engelska.


Akashic Reading - 1 område

Kanaliserad Läsning

Akashakrönikan

1,5 h - SEK 990


Skriftlig kanalisering under 1,5 timme av 1 område. Läsningen skickas till din mejl.

Det här är en mindre Akashic Reading av ett område eller en fråga, och de informationsstrukturer som går att nå angående det specifika området. Det ger ofta klarhet om det rena syftet av en situation eller en relation, hur den manifesteras - upplevs - och du får även nycklar, som till exempel tekniker, som för dig framåt i din utveckling mot fullständig klarhet i det område som frågan gäller.

Läsningen ger en möjlighet att arbeta med det som just du undrar över. Vad känns viktigt för dig att titta på? De områden som känns viktiga är de områden som behöver renas, och med det här arbetet så kan du styra ditt själsarbete steg för steg i den ordning som du behöver och som känns betydelsefull för just dig. Så frågan är vilken fråga som känns viktig? Ställ den frågan, för det är den som kommer föra dig framåt till din nästa nivå av medvetande.

Arbetstiden för readingen är 1,5 timme och du får sedan texten till din mejl. Jag hjälper gärna till om du har svårt att formulera dig. Kontakta mig gärna för att se vad som är möjligt.

Observera att vi bara arbetar med frågor eller områden som rör dig och aldrig om någon annan, och vi tittar inte på medicinska frågor.

Jag arbetar med skriftlig kanalisering på din fråga och du får sedan texten via mejl inom 10 dagar. Den här readingen inkluderar inte något samtal, men om du vill ha en genomgång eller har frågor ang din reading så är du välkommen att boka en Coaching Session, se information nedan.

Observera att texten från Akashakrönikan kanaliseras på engelska. 


 Coaching Session 

Samtal på distans

1h - SEK 700


Coaching session

Det här är en coaching session eller genomgång på distans. Här går vi igenom information i t.ex readings och de frågor du har. Den här sessionen är ett öppet utrymme för dig att få mer klarhet, prata om texter och kanaliseringar, bolla funderingar och tankar, få större förståelse och tips angående de eventuella teknikerna och informationen som du fått, om esoteriska termer och begrepp och om de universella energi-strukturerna.

Denna session sker på distans över telefon eller FaceTime.


Kostnadsfri Konsultation

15 min Gratis


Endast för nya klienter

Samtal över telefon 15 min Gratis

Du som är ny klient är varmt välkommen att boka in ett första samtal kostnadsfritt. Konsultationen är 15 min och här har du möjlighet att ställa frågor och hitta den arbetsform som passar dig och din själsutveckling.