Arbete i Själslig Service

Förutom vårt arbete med sessioner och kanalisering erbjuder jag, Ana Melkizedek, tillsammans med Ljus Hierarkin och The Work of Light of All, två former av rent själsarbete i ett större projekt av själslig service, med syfte att dela ljus, klarhet och den gudomliga eller universella planen till jorden och till människor. 

Dessa arbetsformer ingår i mitt och vårt arbete av själslig service och är därför kostnadsfria som en gåva till er som håller en ren vilja mot ljus. 

Alla är välkomna att delta i dessa projekt.


The Letters of The Universe

The Letters of The Universe är ett projekt med rena kanaliseringar från Ljus Hierarkin genom mig, Ana Melkizedek, som kommer via mejl i början på varje månad. Kanaliseringarna innehåller ren information om t.ex universums strukturer och lagar, information om själen och själsarbete, den gudomliga planen, ljusarbete, ljusnivåer etc. Texterna innehåller även ljuskoder som tas emot energimässigt vid varje lästillfälle av mottagaren.

Information om arbetet, anmälan etc. finns här.


Distanshealing i grupp varje onsdag - The Mahatma Energy & De 12 Strålarna

Distanshealing i grupp med alla De 12 strålarna/The 12 Rays of Light och The Mahatma Energy finns varje onsdag att delta i som en del av ditt eget själsarbete och arbete med renande och klarhet, men också som en del av ett större projekt av att tillsammans genom gruppen bygga jordens ljusnät eller ljus-strukturer.

Information om arbetet, anmälan etc. finns här.