Distanshealing i Grupp

Varje vecka finns det två grupper med distanshealing: De 12 strålarna/The 12 Rays of Light och The Mahatma Energy.

Distanshealing-grupperna arbetar med renande av de lägre nivåerna för att först nå kontakten med vår själsnärvaro, för att sedan på senare stadier fortsätta arbetet för att manifestera denna i fysisk form i vårt mänskliga liv och våra mänskliga strukturer.


De 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

Måndagar 21.00-21.50

120:-/tillfälle

eller vid bokning och betalning för hela månaden 100:-/tillfälle


De 12 Strålarna är de aspekter av ljus som är möjliga att nå från jorden.

De jordiska nivåerna är detta: de är de 7 Strålarna som håller all utveckling, energier och utbildning inom jordens utrymme, och energi-tillhörigheten av alla varelser inom detta utrymme. De är också vägen av utveckling och utbildning som alla varelser går igenom. De håller allt inom jordens nivåer och all utveckling inom jordens nivåer, därför är arbetet med de 7 Strålarna så viktigt - de är de obligatoriska områdena av kunskap och utveckling för alla själar och varelser på vägen av utveckling inom jordens skola.

De högre Strålarna ovanför de 7 Strålarna, i det här fallet Strålar 8-12, är inte obligatoriska. De är inte nödvändiga vad gäller en människas utveckling in i själsligt varande eller fullföljande - uppstigning - av de jordiska nivåerna. Men de är starkt välgörande i sin närvaro, och genom att göra dessa kopplingar ger deras rena kvaliteter från nivåerna precis ovanför jorden också oss möjlighet att bli mer, eller att nå dessa högre nivåer på våra inre plan, medan vi fortfarande är på jordens plan.

De är de rena nivåerna av ljus precis bortom jorden, och när vi gör detta arbete så är det också det som förstärks - våra kopplingar till de rena ljusnivåerna precis bortom jorden, och dessa kopplingar ger ett nytt flöde av ljus som ger stark utveckling av nivåerna under.

Uppbyggnaden ser ut såhär: vi ger genom detta arbete en ren möjlighet att nå din själs väg och närvaro på den högsta nivån av de jordiska nivåerna. Genom att medverka så kommer själskontakten att göras, vägen kommer att bli synlig, de sanna strukturerna kommer att förstås, för detta är det som ryms i stegen av varje Stråle.

Strålarna är vår gudomliga utveckling, så att arbeta med dem ger oss därför det - gudomlig utveckling. Det är arbetet av jordiska nivåer in i själsligt varande genom vår väg av ljus och sanning.


The Mahatma Energy

Onsdagar 21.00-21.50

120:-/tillfälle

eller vid bokning och betalning för hela månaden 100:-/tillfälle


The Mahatma Energy är en ren energi som enbart fokuserar på att föra varelser och evolution in i sitt nästa rena steg av utveckling. Det här är dess enda syfte och allt arbete håller alltid dessa steg: att tillhandahålla den fullständigt rena kopplingen till varelsens eller människans egen själs- eller gudsnärvaro, och inom denna rena kontakt öppnar sig då nästa steg i deras gudomliga plan. Detta betyder att i varje kontakt med denna energi så når varelsen eller människan sin nästa nivå av medvetande, och genom detta så uppdagar sig den rena planen. Sedan, med nästa kontakt så öppnar sig återigen ett nästa steg, och så vidare. Så med varje ren kontakt inom de rena nivåerna av det här arbetet accelereras varelsens utveckling till den högsta möjliga nivån som kan nås i den här tiden eller närvaron. Detta betyder också att människor som håller en ren vilja av att utföra rent arbete av ljus inte har några hinder mot att nå den högsta nivån av varande i deras medvetandesteg eller nivå.

Arbetet med The Mahatma Energy är rent arbete av vägen mot varandet av själen. Det förstärker människans närvaro och energiutrymme snabbt till den högsta nivån av medvetande tillgängligt vid den här tidpunkten, och enligt deras nivå och specifika syfte i den här inkarnationen. Med andra ord; varje kontakt eller tid inom detta rena arbete för människan in i själskontakt och kontinuerligt in i nästa nivå av detta tills jordens väg är fullbordad. Detta är detta arbetes uppbyggnad och syfte.


Kanaliserat meddelande från The Hierarchy of Light angående grupperna med distanshealing

These sessions are the sessions of truth of the clear Work of Light of All. They are the work of clearing that we provide, and that all are welcome to join and follow, for your highest gain of clearing of your lower realms, and of clearing lower presence within those realms.

This work of clearing is the key to reaching what is called truth, but can also be referred to as God, Light or the presence of your soul and its connection in your space. This work leads there in time and with the work of these sessions.

Achieve it like this:

Go into meditation of a clear kind, or simply lie down during the entire session. The rest of this work is not up to you - we will perform the actions of Light needed for you to gain your highest step with each session. With time, all will be clear with these sessions. This is law, since they are the work of light if us - The Hierarchy of Light of all clear presence of this solar system, focused on this planet - earth. When you join these sessions, you are in this - our - work too, and we will bring our Light of All into you through each session. The effect is only that of Light or of God, of your Divine Plan in this life and time. This is all.

You are welcome to join us here. When you do, we will meet you - we will be there and rejoice you coming in great love.

The Mahatma - The Ashrams of the Rays of Light - The Ascended Master of the work of Light coming into All

- The Hierarchy of Light -

focused on the plan of Light of All coming into earth


Anmälan och Betalning


Alla sessioner är 50 min och kostar 120:-/session

eller

Bokning av alla sessioner med grupphealing av en grupp under hela månaden (bokas och betalas per kalendermånad) 100:-session

För klienter i Sverige sker betalning via Swish.

Anmälan görs via kontaktformuläret här eller via mejl.

Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30 samma dag som sessionen.


Om sessionerna


Grupp-sessionerna är distansbehandlingar. Det är samma effekt av en distansbehandling som vid en vanlig behandling.

Energibehandlingen utförs under den utsatta tiden för respektive grupp, men utan fysisk kontakt. Arbetet och kontakten sker helt via energi och intention. 


Förberedelser inför grupphealing


Innan sessionen börjar rekommenderar vi att meditera eller fokusera några minuter för att förbereda och komma in i stillhet.

Under själva healing-sessionen tas arbetet emot genom att vara i stillhet, och sitta eller ligga ner i lugn och ro.

Efter sessionen kan energiutrymmet fortfarande kännas av och det går bra att ligga kvar en stund. Att utrycka eller skicka ett tack eller tacksamhet för arbetet är uppskattat och görs i vår tanke eller inre intention.