Healing

Läs mer om respektive session, om den Esoteriska traditionen och om energierna nedan

Information om bokning och betalning hittar du här på sidan för FAQ

Boka din session HÄR


The Mahatma Energy

Energibehandling: Healing - Kanalisering - Samtal

2h SEK 1350


Enskild session på distans med The Mahatma Energy, inklusive skriftlig kanalisering och samtal med genomgång över telefon. All kanalisering/reading är på engelska.

2 timmars behandling per session varav 1 timme energibehandling/healing och skriftlig kanalisering/reading på distans, samt 1 timmes genomgång över telefon efter behandlingen. Readingen får du till din mejl efter sessionen.

I den här sessionen arbetar vi med en timmes energibehandling/healing med the Mahatma Energy, för renande av de lägre nivåerna samt byggandet av de högre och/eller rena strukturerna till själsnivå. Alla och alla nivåer är välkomna. Vi gör även en skriftlig kanalisering om din nuvarande position, där du får information angående de viktiga blockeringar som är att lösa, var du befinner dig i medvetandenivå och/eller den uppgift du har, och/eller kunskapsnyckeln som för dig framåt. The Mahatma vägleder steg för steg med precis det varje klient behöver i arbete och information i varje session. Du får även egna övningar och t.ex meditationstekniker för eget arbete, eller tekniker som för dig framåt till nästa rena nivå. Efter healingen går vi igenom din kanaliserade information i en timmes samtal över telefon, där du även kan ställa frågor och ta upp sådant du funderar över angående andlighet, själsarbete och din andliga utveckling. Efter sessionen får du din kanaliserade text till mejlen.


De 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

Energibehandling: Healing - Kanalisering - Samtal

2h min SEK 1350


Enskild session på distans med The 12 Rays of Light - alla 12 Strålarna, några eller en av dem efter eget val, inklusive skriftlig kanalisering och samtal med genomgång över telefon. All kanalisering/reading är på engelska.

2 timmars behandling per session varav 1 timme energibehandling/healing och skriftlig kanalisering/reading på distans, samt 1 timmes genomgång över telefon efter behandlingen. Readingen får du till din mejl efter sessionen.

I den här sessionen arbetar vi med en timmes energibehandling/healing med en eller flera av The 12 Rays of Light - De 12 Strålarna, och deras specifka ljuskvaliteter. Var och en håller ett specifikt område av ljus i vår utveckling, i vår rena förståelse, och för varje specifikt område av renande av de lägre nivåerna samt byggandet av de högre och/eller rena strukturerna till själsnivå, kopplade till varje Stråle. Strålarna är det som bygger vår ljuskropp, medvetandenivå, förståelse och utveckling. Att arbeta med dem - alla eller en, beroende på det område som är i fokus i vårt steg av utveckling och den uppgift vi har i nuet - accelererar vår utveckling kraftigt. Det är oftast bäst att börja med att arbeta med samtliga av de 7 Strålarna, för att sedan fortsätta med sessioner med enskilda Strålar, utefter varje students nivå och behov i sin utveckling.

Alla och alla nivåer är välkomna. Vi gör även en skriftlig kanalisering om din nuvarande position, där du får information angående de viktiga blockeringar som är att lösa, var du befinner dig i medvetandenivå och/eller den uppgift du har, och/eller kunskapsnyckeln som för dig framåt. De Uppstigna Mästarna och Ashramet för varje Stråle vägleder steg för steg med precis det varje klient behöver i arbete och information i varje session. Du får även egna övningar och t.ex meditationstekniker för eget arbete, eller tekniker som för dig framåt till nästa rena nivå. Efter healingen går vi igenom din kanaliserade information i en timmes samtal över telefon, där du även kan ställa frågor och ta upp sådant du funderar över angående andlighet, själsarbete och din andliga utveckling. Efter sessionen får du din kanaliserade text till mejlen.


Energibehandling: Endast Healing

The Mahatma Energy &

De 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

1h SEK 700


Enskild energibehandling/healing på distans med The Mahatma Energy samt alla de 12 Strålarna. Endast distanshealing, ingen kanalisering/reading eller samtal.

Sessionen ges på distans på utsatt tid och fokuserar enbart på det energiarbete som renar de lägre kropparna och bygger de högre och rena strukturerna samt accelerar ljusnivån.


Coaching Session

Endast Samtal, ej kanaliserad information

Samtal på distans

1h - SEK 700


Coaching session

Det här är en coaching session eller genomgång på distans. Här går vi igenom information i t.ex readings och de frågor du har. Den här sessionen är ett öppet utrymme för dig att få mer klarhet, prata om texter och kanaliseringar, bolla funderingar och tankar, få större förståelse och tips angående de eventuella teknikerna och informationen som du fått, om esoteriska termer och begrepp och om de universella energi-strukturerna.

Denna session sker på distans över telefon eller FaceTime.


Kostnadsfri Konsultation

Samtal över telefon 

15 min Gratis


Endast för nya klienter.

Du som är ny klient är varmt välkommen att boka in ett första samtal kostnadsfritt. Konsultationen är 15 min och här har du möjlighet att ställa frågor och hitta den arbetsform som passar dig och din själsutveckling.


Den Esoteriska Traditionen


Den esoteriska traditionen är det inre, rena själsarbete som består av den rena kunskap, de rena steg, kopplingar och tekniker som finns i kärnan av alla andliga och religiösa inriktningar på jorden. Allt detta finns i den här traditionen, eller inriktningen på att bygga en ren själslig koppling inom oss, som ett resultat av dess rena utövande. Och att genom den här inre kopplingen gå igenom alla steg i dess utveckling genom vårt eget varande och nu rena medvetande, genom själens ledning av våra steg.

Det esoteriska arbetet fokuserar på att komma i kontakt med vår egen själ, genom den utbildning som nu görs genom själskontakten, och att följa den genom dess utveckling i varje steg. Varje steg för fram nya riktningar, kunskap och insikter till oss från vår egen själsnärvaro.

Det är den andliga tradition som finns i alla religioner, i alla andliga inriktningar, och som delas av de Uppstigna Mästarna, som praktiserat dem alla och som nu har fullföljt de här nivåerna av varande.

Här i den esoteriska traditionen förs all andlig lära fram som en lära, för att det är vad det är. Och för att det är det detta leder till - enheten av oss och vår själ, av oss och jorden, och av oss och universums centrum.

Det är en ren andlig utbildning som görs i vårt inre, där vi leds av vår egen själsnärvaro med hjälp av de rena nivåer och varelser av ljus som hör till jordens nivåer.


Om Energierna


The Mahatma Energy

The Mahatma Energy är en ren energi som enbart fokuserar på att föra varelser och evolution in i sitt nästa rena steg av utveckling. Det här är dess enda syfte och allt arbete håller alltid dessa steg: att tillhandahålla den fullständigt rena kopplingen till varelsens eller människans egen själs- eller gudsnärvaro, och inom denna rena kontakt öppnar sig då nästa steg i deras gudomliga plan. Detta betyder att i varje kontakt med denna energi så når varelsen eller människan sin nästa nivå av medvetande, och genom detta så uppdagar sig den rena planen. Sedan, med nästa kontakt så öppnar sig återigen ett nästa steg, och så vidare. Så med varje ren kontakt inom de rena nivåerna av det här arbetet accelereras varelsens utveckling till den högsta möjliga nivån som kan nås i den här tiden eller närvaron. Detta betyder också att människor som håller en ren vilja av att utföra rent arbete av ljus inte har några hinder mot att nå den högsta nivån av varande i deras medvetandesteg eller nivå.

Arbetet med The Mahatma Energy är rent arbete av vägen mot varandet av själen. Det förstärker människans närvaro och energiutrymme snabbt till den högsta nivån av medvetande tillgängligt vid den här tidpunkten, och enligt deras nivå och specifika syfte i den här inkarnationen. Med andra ord; varje kontakt eller tid inom detta rena arbete för människan in i själskontakt och kontinuerligt in i nästa nivå av detta tills jordens väg är fullbordad. Detta är detta arbetes uppbyggnad och syfte.

Att arbeta med denna energi ger enorma fördelar och höjer frekvenserna både för individen och för jorden och accelerar utvecklingen för alla.

De 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

De 12 Strålarna är de aspekter av ljus som är möjliga att nå från jorden.

De jordiska nivåerna är detta: de är de 7 Strålarna som håller all utveckling, energier och utbildning inom jordens utrymme, och energi-tillhörigheten av alla varelser inom detta utrymme. De är också vägen av utveckling och utbildning som alla varelser går igenom. De håller allt inom jordens nivåer och all utveckling inom jordens nivåer, därför är arbetet med de 7 Strålarna så viktigt - de är de obligatoriska områdena av kunskap och utveckling för alla själar och varelser på vägen av utveckling inom jordens skola.

De högre Strålarna ovanför de 7 Strålarna, i det här fallet Strålar 8-12, är inte obligatoriska. De är inte nödvändiga vad gäller en människas utveckling in i själsligt varande eller fullföljande - uppstigning - av de jordiska nivåerna. Men de är starkt välgörande i sin närvaro, och genom att göra dessa kopplingar ger deras rena kvaliteter från nivåerna precis ovanför jorden också oss möjlighet att bli mer, eller att nå dessa högre nivåer på våra inre plan, medan vi fortfarande är på jordens plan.

Deras rena närvaro för in mer ljus i vårt utrymme och förstärker både vår upplevelse av ljus och vår koppling till de jordiska nivåerna, samt ger en ren koppling till strukturerna bortom dessa.

De är de rena nivåerna av ljus precis bortom jorden, och när vi gör detta arbete så är det också det som förstärks - våra kopplingar till de rena ljusnivåerna precis bortom jorden, och dessa kopplingar ger ett nytt flöde av ljus som ger stark utveckling av nivåerna under.